Pecyn Cymorth Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol

Rhannu Pecyn Cymorth Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol ar Facebook Rhannu Pecyn Cymorth Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol Ar Twitter Rhannu Pecyn Cymorth Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol Ar LinkedIn E-bost Pecyn Cymorth Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol dolen

Gweld y tudalen hwn yn Saesneg / View this page in English

Y llynedd, fe gyhoeddon ni becyn Cymorth ac Arweiniad Cynhwysiant Trawsryweddol drafft ar gyfer ysgolion ar gyfer ymgynghori.

Mae fersiwn ddiwygiedig o'r pecyn cymorth wedi'i gymeradwyo gan Gabinet y Cyngor ar 25 Ionawr ar ôl adolygiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

Bu Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant y Cyngor hefyd yn adolygu'r ymatebion i'r ymgynghoriad a'r pecyn cymorth wedi'i ddiweddaru cyn iddo gael ei gyfeirio at y Cabinet er mwyn benderfynu arno’n derfynol.

Gellir gweld y pecyn cymorth a'r adroddiad cynhwysol traws terfynol a ystyriwyd gan y Cabinet o dan yr adran dolenni defnyddiol ar y dudalen hon.

Mae'r canllawiau hyn yn rhan o gyfres ehangach o ddogfennau gan ein hadran addysg ar gyfer ysgolion gyda materion fel bwlio a chynhwysiant.

Ein dealltwriaeth ni yw bod Llywodraeth Cymru yn gweithio ar greu cyfres o ganllawiau cenedlaethol ar gyfer disgyblion ac ysgolion gyda materion cynhwysiant trawsryweddol, unwaith y bydd y canllawiau hyn wedi'u cyhoeddi, byddwn yn mynd ati i fabwysiadu'r ddogfen hon fel y bo'n briodol.

Diolch am gymryd yr amser i ymateb i'r ymgynghoriad a rhannu eich barn gyda ni.

Gweld y tudalen hwn yn Saesneg / View this page in English

Y llynedd, fe gyhoeddon ni becyn Cymorth ac Arweiniad Cynhwysiant Trawsryweddol drafft ar gyfer ysgolion ar gyfer ymgynghori.

Mae fersiwn ddiwygiedig o'r pecyn cymorth wedi'i gymeradwyo gan Gabinet y Cyngor ar 25 Ionawr ar ôl adolygiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

Bu Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant y Cyngor hefyd yn adolygu'r ymatebion i'r ymgynghoriad a'r pecyn cymorth wedi'i ddiweddaru cyn iddo gael ei gyfeirio at y Cabinet er mwyn benderfynu arno’n derfynol.

Gellir gweld y pecyn cymorth a'r adroddiad cynhwysol traws terfynol a ystyriwyd gan y Cabinet o dan yr adran dolenni defnyddiol ar y dudalen hon.

Mae'r canllawiau hyn yn rhan o gyfres ehangach o ddogfennau gan ein hadran addysg ar gyfer ysgolion gyda materion fel bwlio a chynhwysiant.

Ein dealltwriaeth ni yw bod Llywodraeth Cymru yn gweithio ar greu cyfres o ganllawiau cenedlaethol ar gyfer disgyblion ac ysgolion gyda materion cynhwysiant trawsryweddol, unwaith y bydd y canllawiau hyn wedi'u cyhoeddi, byddwn yn mynd ati i fabwysiadu'r ddogfen hon fel y bo'n briodol.

Diolch am gymryd yr amser i ymateb i'r ymgynghoriad a rhannu eich barn gyda ni.

  • Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.
    Cwblhau'r Arolwg
    Rhannu Pecyn Cymorth a Dogfen Arweiniad Drafft Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol ar Facebook Rhannu Pecyn Cymorth a Dogfen Arweiniad Drafft Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol Ar Twitter Rhannu Pecyn Cymorth a Dogfen Arweiniad Drafft Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol Ar LinkedIn E-bost Pecyn Cymorth a Dogfen Arweiniad Drafft Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol dolen