Ymgynghoriad Eithriadau Terfyn Cyflymder 20mya

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Gweler y tudalen hon yn Saesneg / View this page in English

Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.


Ymgynghoriad ar yr eithriadau arfaethedig i'r terfyn cyflymder 20mya diofyn yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.

Mae deddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd y terfyn cyflymder cenedlaethol diofyn yn gostwng o 30mya i 20mya ar ffyrdd cyfyngedig. Bydd y ddeddfwriaeth yn dod i rym ledled Cymru ar 17 Medi 2023. O’r dyddiad hwnnw, ni chewch deithio’n gyflymach na 20mya ar y ffyrdd hyn yn ôl y gyfraith.

Ar rai ffyrdd, ni fyddai terfyn cyflymder 20mya yn briodol nac yn ymarferol. Bydd y ffyrdd hyn yn cael eu galw'n eithriadau, a gall y terfyn cyflymder o 30mya barhau. Byddwn yn dilyn y broses Gorchmynion Rheoli Traffig statudol i wneud eithriadau. Bydd y broses GRhT hefyd yn cynnwys cynigion ar gyfer parthau pontio 30mya. Bydd y parthau hyn yn gweithredu fel mannau pontio o'r terfyn uwch i'r terfyn diofyn 20mya newydd.

Rydym wedi nodi nifer o 'ffyrdd eithriad' 20mya ym Mro Morgannwg yn unol â meini prawf eithriadau Llywodraeth Cymru.

Gallwch weld y 'ffyrdd eithriad' arfaethedig a'r Gorchmynion Rheoli Traffig cysylltiedig ar:

neu'n bersonol yn nerbynfa’r Swyddfeydd Dinesig lle bydd copïau papur o'r amserlen a'r cynlluniau cysylltiedig ar gael i'w gweld tan ddydd Mercher 19 Gorffennaf, rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 9am a 4pm ar ddydd Gwener.


Dweud eich dweud

Gallwch rannu eich barn ar y 'ffyrdd eithriad' 30mya arfaethedig a’r Gorchmynion Rheoli Traffig cysylltiedig o ddydd Iau 22 Mehefin 2023 tan hanner nos ddydd Mercher 19 Gorffennaf 2023.

Gallwch lenwi ein harolwg ar-lein ar gyfer pob un o'r ardaloedd yr hoffech wneud sylwadau arnynt. Neu gallwch ysgrifennu atom: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai, Cyngor Bro Morgannwg, Depo’r Alpau, Gwenfô, CF5 6AA.

Gweler y tudalen hon yn Saesneg / View this page in English

Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.


Ymgynghoriad ar yr eithriadau arfaethedig i'r terfyn cyflymder 20mya diofyn yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.

Mae deddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd y terfyn cyflymder cenedlaethol diofyn yn gostwng o 30mya i 20mya ar ffyrdd cyfyngedig. Bydd y ddeddfwriaeth yn dod i rym ledled Cymru ar 17 Medi 2023. O’r dyddiad hwnnw, ni chewch deithio’n gyflymach na 20mya ar y ffyrdd hyn yn ôl y gyfraith.

Ar rai ffyrdd, ni fyddai terfyn cyflymder 20mya yn briodol nac yn ymarferol. Bydd y ffyrdd hyn yn cael eu galw'n eithriadau, a gall y terfyn cyflymder o 30mya barhau. Byddwn yn dilyn y broses Gorchmynion Rheoli Traffig statudol i wneud eithriadau. Bydd y broses GRhT hefyd yn cynnwys cynigion ar gyfer parthau pontio 30mya. Bydd y parthau hyn yn gweithredu fel mannau pontio o'r terfyn uwch i'r terfyn diofyn 20mya newydd.

Rydym wedi nodi nifer o 'ffyrdd eithriad' 20mya ym Mro Morgannwg yn unol â meini prawf eithriadau Llywodraeth Cymru.

Gallwch weld y 'ffyrdd eithriad' arfaethedig a'r Gorchmynion Rheoli Traffig cysylltiedig ar:

neu'n bersonol yn nerbynfa’r Swyddfeydd Dinesig lle bydd copïau papur o'r amserlen a'r cynlluniau cysylltiedig ar gael i'w gweld tan ddydd Mercher 19 Gorffennaf, rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 9am a 4pm ar ddydd Gwener.


Dweud eich dweud

Gallwch rannu eich barn ar y 'ffyrdd eithriad' 30mya arfaethedig a’r Gorchmynion Rheoli Traffig cysylltiedig o ddydd Iau 22 Mehefin 2023 tan hanner nos ddydd Mercher 19 Gorffennaf 2023.

Gallwch lenwi ein harolwg ar-lein ar gyfer pob un o'r ardaloedd yr hoffech wneud sylwadau arnynt. Neu gallwch ysgrifennu atom: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai, Cyngor Bro Morgannwg, Depo’r Alpau, Gwenfô, CF5 6AA.