Offer Ffitrwydd Arfaethedig Lougher Place

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Gweld y tudalen hon yn Saesneg / See this page in English

Mae Cyngor Cymuned Sain Tathan, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn bwriadu gosod offer ffitrwydd ym mharth agored Lougher Place, gan ddefnyddio cyllid adran 106 o dir yn St John's Well.

Wedi'i leoli ger y MUGA a'r ardal chwarae bydd yr offer ffitrwydd newydd yn gwella'r ystod o weithgareddau sydd ar gael.

Rhowch wybod i ni pa fath o offer ffitrwydd byddech chi'n eu defnyddio a hoffech eu gweld ar y safle.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â consultation@valeofglamorgan.gov.uk

Gweld y tudalen hon yn Saesneg / See this page in English

Mae Cyngor Cymuned Sain Tathan, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn bwriadu gosod offer ffitrwydd ym mharth agored Lougher Place, gan ddefnyddio cyllid adran 106 o dir yn St John's Well.

Wedi'i leoli ger y MUGA a'r ardal chwarae bydd yr offer ffitrwydd newydd yn gwella'r ystod o weithgareddau sydd ar gael.

Rhowch wybod i ni pa fath o offer ffitrwydd byddech chi'n eu defnyddio a hoffech eu gweld ar y safle.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â consultation@valeofglamorgan.gov.uk