Gwrthodwyd e-ddeisebau

Rhannu Gwrthodwyd e-ddeisebau ar Facebook Rhannu Gwrthodwyd e-ddeisebau Ar Twitter Rhannu Gwrthodwyd e-ddeisebau Ar LinkedIn E-bost Gwrthodwyd e-ddeisebau dolen

Rhestr o geisiadau E-Ddeiseb a wrthodwyd a'r rheswm dros wrthod


13 Chwefror 2023 - Reinstate Green Wedge i'r ardal rhwng Y Barri a'r Rhws - Gwrthodwyd fel y mae'n ymwneud â swyddogaeth gynllunio'r Cyngor, ac yn benodol Cais Cynllunio presennol (2019/00871/OUT).

Rhestr o geisiadau E-Ddeiseb a wrthodwyd a'r rheswm dros wrthod


13 Chwefror 2023 - Reinstate Green Wedge i'r ardal rhwng Y Barri a'r Rhws - Gwrthodwyd fel y mae'n ymwneud â swyddogaeth gynllunio'r Cyngor, ac yn benodol Cais Cynllunio presennol (2019/00871/OUT).