Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

Rhannu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus ar Facebook Rhannu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus Ar Twitter Rhannu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus Ar LinkedIn E-bost Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus dolen

View this page in English / Gweld y tudalen hwn yn Saesneg

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae wedi cyflwyno Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMCau) yn ymwneud â baw cŵn a pharthau alcohol rheoledig i nifer o fannau agored cyhoeddus. Pwrpas GDMC yw cyfyngu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus mewn mannau cyhoeddus.

Mae deddfwriaeth yn datgan bod yn rhaid i'r Cyngor adolygu'r gorchmynion hyn bob tair blynedd.

Mae'r Cyngor yn bwriadu cadw'r holl orchmynion cyfredol sydd ganddo ar waith. Yn ogystal, bydd rheolaethau newydd yn cael eu hychwanegu i sicrhau y gallwn orfodi clirio baw cŵn o briffyrdd mabwysiedig a llwybrau troed.

Gallwch weld manylion y GDMCau cyfredol yn yr adran dolenni pwysig ar y dudalen hon.

Mae'r arolygon isod yn cynnwys parthau alcohol rheoledig a baw ci yn y drefn honno.

Rhannwch eich barn a'ch profiadau gyda ni drwy gwblhau'r arolygon sy'n berthnasol i chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych am gyflwyno eich barn mewn fformat arall, cysylltwch â consultation@valeofglamorgan.gov.uk neu 01446 700111.

View this page in English / Gweld y tudalen hwn yn Saesneg

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae wedi cyflwyno Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMCau) yn ymwneud â baw cŵn a pharthau alcohol rheoledig i nifer o fannau agored cyhoeddus. Pwrpas GDMC yw cyfyngu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus mewn mannau cyhoeddus.

Mae deddfwriaeth yn datgan bod yn rhaid i'r Cyngor adolygu'r gorchmynion hyn bob tair blynedd.

Mae'r Cyngor yn bwriadu cadw'r holl orchmynion cyfredol sydd ganddo ar waith. Yn ogystal, bydd rheolaethau newydd yn cael eu hychwanegu i sicrhau y gallwn orfodi clirio baw cŵn o briffyrdd mabwysiedig a llwybrau troed.

Gallwch weld manylion y GDMCau cyfredol yn yr adran dolenni pwysig ar y dudalen hon.

Mae'r arolygon isod yn cynnwys parthau alcohol rheoledig a baw ci yn y drefn honno.

Rhannwch eich barn a'ch profiadau gyda ni drwy gwblhau'r arolygon sy'n berthnasol i chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych am gyflwyno eich barn mewn fformat arall, cysylltwch â consultation@valeofglamorgan.gov.uk neu 01446 700111.

 • Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.
  Take Survey
  Rhannu Parthau Alcohol Rheoledig GDMC ar Facebook Rhannu Parthau Alcohol Rheoledig GDMC Ar Twitter Rhannu Parthau Alcohol Rheoledig GDMC Ar LinkedIn E-bost Parthau Alcohol Rheoledig GDMC dolen
 • Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.

  Edrychwch ar y rhestr hon o reolaethau presennol cyn ymateb i'r arolwg hwn  GDMC Rheolaethau Cŵn

  Take Survey
  Rhannu GDMC - Rheolaethau Cŵn ar Facebook Rhannu GDMC - Rheolaethau Cŵn Ar Twitter Rhannu GDMC - Rheolaethau Cŵn Ar LinkedIn E-bost GDMC - Rheolaethau Cŵn dolen