Cymuned Glannau'r Barri

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

See this page in English / Gweld y tudalen hon yn Gymraeg

Yn dilyn cyhoeddiad y Cyngor o achos i gael gwaharddeb yn erbyn consortiwm datblygwyr Glannau’r Barri i sicrhau bod y man agored cyhoeddus yn cael ei ddarparu ar y Safle, mae'r Cyngor wedi llwyddo i gytuno ar Orchymyn Cydsyniad gyda'r Consortiwm sy'n cyfyngu gallu'r Consortiwm i werthu rhagor o anheddau nes bod y man agored cyhoeddus yn cael ei ddarparu.

Mae'r Gorchymyn, sydd wedi'i gyflwyno i'r Llys i'w gymeradwyo, yn dod â diwedd sydyn i'r achos ac mae'n golygu na cheir gwerthu rhagor o anheddau nes bod mannau agored cyhoeddus y Glannau a Glannau’r Doc wedi'u cwblhau a bod yn rhaid cwblhau mannau agored cyhoeddus Cei’r Dwyrain a Pharc Pen y Clogwyn cyn i'r anheddau olaf ar y safle gael eu gwerthu.

Mae'r Gorchymyn hefyd yn cynnwys talu £10,000 gan y Consortiwm i'r Cyngor mewn cysylltiad â ffioedd cyfreithiol y Cyngor wrth ddilyn y camau hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau i swyddogion y cyngor ynglŷn â'r diweddariad hwn, defnyddiwch y swyddogaeth cwestiynau ar y dudalen hon a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

See this page in English / Gweld y tudalen hon yn Gymraeg

Yn dilyn cyhoeddiad y Cyngor o achos i gael gwaharddeb yn erbyn consortiwm datblygwyr Glannau’r Barri i sicrhau bod y man agored cyhoeddus yn cael ei ddarparu ar y Safle, mae'r Cyngor wedi llwyddo i gytuno ar Orchymyn Cydsyniad gyda'r Consortiwm sy'n cyfyngu gallu'r Consortiwm i werthu rhagor o anheddau nes bod y man agored cyhoeddus yn cael ei ddarparu.

Mae'r Gorchymyn, sydd wedi'i gyflwyno i'r Llys i'w gymeradwyo, yn dod â diwedd sydyn i'r achos ac mae'n golygu na cheir gwerthu rhagor o anheddau nes bod mannau agored cyhoeddus y Glannau a Glannau’r Doc wedi'u cwblhau a bod yn rhaid cwblhau mannau agored cyhoeddus Cei’r Dwyrain a Pharc Pen y Clogwyn cyn i'r anheddau olaf ar y safle gael eu gwerthu.

Mae'r Gorchymyn hefyd yn cynnwys talu £10,000 gan y Consortiwm i'r Cyngor mewn cysylltiad â ffioedd cyfreithiol y Cyngor wrth ddilyn y camau hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau i swyddogion y cyngor ynglŷn â'r diweddariad hwn, defnyddiwch y swyddogaeth cwestiynau ar y dudalen hon a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Cwestiynau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol, mae croeso i chi eu hychwanegu yma.

delwedd torth
Onid ydych wedi derbyn eich e-bost cadarnhau?
Ymddangos fel eich bod eisoes wedi cofrestru, rhowch y cyfrinair. Wedi anghofio eich cyfrinair? Creu un newydd nawr.