Drafft Strategaeth Ailgylchu a Rheoli Gwastraff 2022-2032

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae Ailgylchu a Rheoli Gwastraff yn wasanaeth hanfodol a ddarperir gan y Cyngor.

Mae’n effeithio ar ein holl drigolion, yn ogystal â busnesau lleol ac ymwelwyr â’r sir. Bydd y strategaeth hon yn cyfrannu at holl amcanion y sefydliad a'r saith nod llesiant cenedlaethol.

A fyddech cystal â threulio peth amser i roi gwybod i ni am eich barn.

Mae Ailgylchu a Rheoli Gwastraff yn wasanaeth hanfodol a ddarperir gan y Cyngor.

Mae’n effeithio ar ein holl drigolion, yn ogystal â busnesau lleol ac ymwelwyr â’r sir. Bydd y strategaeth hon yn cyfrannu at holl amcanion y sefydliad a'r saith nod llesiant cenedlaethol.

A fyddech cystal â threulio peth amser i roi gwybod i ni am eich barn.