• Defnyddiwch DAB i lywio drwy reolaethau fideo.
  • Ar ôl mynd i mewn i'r bar gofod Press Player i gyrraedd y botwm chwarae

Esbonio Cyllideb y Cyngor

Dadansoddiad o ble mae cyllid yn dod a sut mae'n cael ei wario