Datganiad hygyrchedd

Mae'r wefan hon wedi'i hadeiladu gan y tîm yn Bang the Table Pty Ltd ar ran Cygnor Bro Morgannwg.

Yn Bang the Table rydym yn awyddus i roi llais i bawb, waeth beth yw eu gallu neu eu gwybodaeth dechnegol. Rydym wedi ymgorffori cyngor arbenigol i sicrhau bod EngagementHQ , y platfform meddalwedd y mae'r wefan hon wedi'i adeiladu arno, yn cwrdd ag ef neu , lle bynnag y bo hynny'n bosibl, yn fwy na WCAG 2.1, y safon hygyrchedd gwe fyd-eang gyfredol .

Rydym hefyd yn darparu arweiniad i bob un o'n cleientiaid i sicrhau bod cynnwys eu gwefan hefyd yn cwrdd â'r safonau hyn.

Gadewch i ni wybod a ydych chi'n cael anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon

Er ein bod wedi treulio llawer o amser yn sicrhau bod ein meddalwedd yn hygyrch, nid ydym yn berffaith! Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd defnyddio unrhyw beth ar y wefan, rhowch wybod i ni trwy e-bostio support@engagementhq.com .

Er mwyn ein helpu i gyrraedd gwaelod eich anhawster, byddai'n ein helpu pe baech yn darparu'r wybodaeth a gynghorir yn ' Cysylltu â Sefydliadau am Wefannau Anhygoel 'yn eich cais (yn enwedig fel yr amlinellir yn yr adran' Disgrifiwch y Broblem ').

O leiaf, ceisiwch gynnwys y wybodaeth ganlynol yn eich e-bost atom:

 • Yr URL ar gyfer y dudalen rydych chi'n cael problemau ei chyrchu.
 • Manylion am yr hyn yr oeddech yn ceisio ei wneud, a pham ei bod yn anodd neu'n amhosibl ei wneud.
 • Manylion am eich cyfrifiadur a'ch meddalwedd. Os nad ydych chi'n gwybod, efallai y gall ffrind, perthynas, neu gydweithiwr eich helpu chi. Os na, gallwch hepgor y rhan hon. Cynhwyswch:   
     
  • y system weithredu rydych chi'n ei defnyddio, a'r fersiwn; er enghraifft, Windows Vista, Mac OS X, neu Linux Ubuntu 9.10
  •   
  • y porwr meddalwedd rydych chi'n ei ddefnyddio i weld y We, a'r fersiwn; er enghraifft, Internet Explorer 6 (IE 6), Firefox 3.5, Chrome 3.0.195.38, Opera 10, Safari 4.0.4, ac ati
  •   
 • Os yw'n gysylltiedig â'r broblem rydych chi'n ei chael, cynhwyswch hefyd:   
     
  • unrhyw gosodiadau rydych chi wedi'u haddasu; er enghraifft, gosodais y Maint Ffont i'r Mwyaf yn fy mhorwr
  •   
  • unrhyw dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio; er enghraifft, darllenydd sgrin, meddalwedd chwyddo sgrin, meddalwedd adnabod llais ar gyfer mewnbwn
  •   

Mae croeso mawr i'r holl adborth adeiladol ynghylch hygyrchedd neu ddefnyddioldeb y wefan hon a bydd yn cael ei ystyried yn ofalus.

Diolch